جنگیدن انرژی آمریکا عربستان آمریکایی

جنگیدن: انرژی آمریکا عربستان آمریکایی سنای آمریکا عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل دنبال ترسیم خط مرزی با اسرائیل هستیم / لبنان

میشل عون رئیس‌جمهور لبنان گفت که این کشور در حال حاضر به دنبال ترسیم خط مرزی با رژیم صهیونیستی و بازگرداندن مزارع شبعا و بلندی‌های کفرشوبا است.

دنبال ترسیم خط مرزی با اسرائیل هستیم / لبنان

لبنان: دنبال ترسیم خط مرزی با اسرائیل هستیم

عبارات مهم : لبنان

میشل عون مدیر جمهور لبنان گفت که این کشور در حال حاضر به دنبال ترسیم خط مرزی با رژیم صهیونیستی و بازگرداندن مزارع شبعا و بلندی های کفرشوبا است.

به گزارش فارس، «میشل عون» مدیر جمهور لبنان در جریان دیدار با هیأتی از منطقه «شبعا» و «العرقوب» گفت که لبنان از هیچ تلاشی جهت بازگرداندن «مزارع شبعا» و بلندی های «کفرشوبا» و بخش لبنانی روستای «الغجر» به آغوش وطن، دریغ نخواهد کرد.

دنبال ترسیم خط مرزی با اسرائیل هستیم / لبنان

به نوشته پایگاه خبری النشره، مدیر جمهور لبنان همچنین افزود: این مناطق جهت لبنان هست، ساکنانش نیز لبنانی هستند و تمامی مدارک و معاملات شخصی آن ها اثبات می کند که آن ها لبنانی هستند و همین جهت اثبات لبنانی بودن این مناطق کافی است.

میشل عون ادامه داد: لبنان در حال حاضر جهت ترسیم خط مرزی تحت نظر شرکت ملل و نه به شکل مستقیم با اسرائیلی ها تلاش می کند و مزارع شبعا و بلندی های کفرشوبا نیز باید جزئی عملیات ترسیم خط مرزی باشند.

میشل عون رئیس‌جمهور لبنان گفت که این کشور در حال حاضر به دنبال ترسیم خط مرزی با رژیم صهیونیستی و بازگرداندن مزارع شبعا و بلندی‌های کفرشوبا است.

وی تأکید کرد که این مسأله حق حاکمیتی لبنان است و هیچ کسی نمی تواند راجع به آن بحث و جدل کند.

کشتزار های شبعا و بلندی های کفرشوبا مناطقی هستند که از لبنان در طی جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷ به اشغال رژیم صهیونیستی در آمد. شرکت ملل و تمامی کشور های دنیا مناطقی که در طی جنگ ۱۹۶۷ به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد را سرزمین های اشغالی می دانند.

واژه های کلیدی: لبنان | رژیم صهیونیستی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz